Midnight Suns

HELDENVAARDIGHEDEN

Est. Read Time2 minutes, 32 seconds

In tactische missies wordt de unieke kracht van elke held belichaamd door een onderscheidende, aanpasbare set vaardigheden die alleen door hen zelf kunnen worden gebruikt. Voordat ze aan de tactische missies beginnen, kunnen helden ieder met maximaal acht vaardigheden worden uitgerust. Elke vaardigheid heeft een andere zeldzaamheid en valt in een van de drie categorieën: Attack, Skill of Heroic.

Attack-vaardigheden

Aanvallen worden voornamelijk gebruikt om schade toe te brengen door direct op vijanden te richten en/of door gebruik te maken van Knockback om vijanden over het slagveld te slingeren. Knockback-aanvallen kunnen extra schade aanrichten als ze vijanden tegen omgevingsobjecten, andere vijanden of zelfs andere helden aan laten botsen.

CODA | Game Guide | Hero Abilities | Attack 800

Skill-vaardigheden

Skills brengen meestal geen schade toe aan vijanden, maar ze zorgen wel voor een aantal voordelen op het slagveld. Afhankelijk van de helden waarmee je speelt, kun je met Skills bijvoorbeeld leden van je team genezen, het aantal vaardigheden dat je tijdens een beurt kunt inzetten verhogen of vijanden verdoven zodat ze een beurt lang geen acties kunnen uitvoeren.

Heroic-vaardigheden

Heroic-vaardigheden zijn de krachtigste in je arsenaal. Je kunt ze pas inzetten als je genoeg heroïsme hebt verzameld door Attack- en Skill-vaardigheden te gebruiken. Heroic-vaardigheden hebben krachtige effecten op het slagveld en kunnen in sommige gevallen worden gebruikt om aanzienlijke schade aan meerdere vijanden tegelijk toe te brengen, waardoor gehele vijandelijke groepen in één klap worden weggevaagd.

CODA | Game Guide | Hero Abilities | Heroic 800

Aan het begin van elke tactische missie worden alle Hero Combo-vaardigheden die je hebt vrijgespeeld door vriendschap met je bondgenoten te sluiten, automatisch aan je pool toegevoegd. Hero Combo's zijn krachtige vaardigheden die worden uitgevoerd door twee helden die samenwerken om een enkel doelwit aan te vallen. Deze vaardigheden kosten Heroism om te activeren en kunnen maar één keer per missie worden ingezet.

Tijdens een standaardbeurt in een tactische missie kun je drie vaardigheden inzetten, maar als je vaardigheden meeneemt die als "gratis" worden gekenmerkt of die je extra acties geven, kan dat aantal toenemen. Een vaardigheid met het kenmerk "Snel" telt als één van de drie, maar die krijg je weer terug als je er bijvoorbeeld succesvol een vijand mee KO slaat. Onthoud dat voordat je een vaardigheid gebruikt, je de mogelijkheid hebt om de effecten te bekijken, zodat je niet hoeft te gokken hoeveel schade of welke statuseffecten je een doelwit toebrengt.

Ben je niet tevreden met de vaardigheden die je tot je beschikking hebt? Tweemaal per beurt heb je de mogelijkheid om opnieuw te kiezen, waarbij je een vaardigheid kunt wegdoen en kunt vervangen door een willekeurige uit je pool. Voor het einde van je beurt kun je ook Environmental-aanvallen uitvoeren, die niet meetellen voor het totaal aantal gebruikte vaardigheden, maar wel Heroism kosten, die je misschien beter kunt bewaren voor een Heroic-vaardigheid in je volgende beurt. Zoals zoveel dingen op de steeds veranderende slagvelden van Marvel's Midnight Suns, is dat een beslissing die alleen jij kunt nemen.